Usluge koje nudimo

Naknada šteta u cjelosti bez obzira da li ste imali saobraćajnu nezgodu ili povredu na radu, u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu.

Usluge

Savjetovanje

Uvijek stojimo na raspolaganju i na Vašoj usluzi. Naš expertni tim je tu da Vam odgovori na sva eventualna pitanja i da pravne savjete.

812-554-4121

Naša prednost

Naše višedecenijsko iskustvo i expertni tim je uvijek na raspolaganju i može da Vam da besplatne savjete ili pravna mišljenja, te preuzme zastupanja u parnicama za naknadu štete/ispunjenje ugovora temeljem ugovora o osiguranju.

Više o nama
General Practice

Zastupanje

Business Law

Naknada Å¡teta

Mediation

Mediacija

Naš Tim

Mirza Mušinbegović
Advokat
Edin Mušinbegović
Advokatski pripravnik
Dino Delimustafić
Advokatski pripravnik